Privacy verklaring

Privacy verklaring

Hartelijk welkom op de website van Autobedrijf Gert van den Berg. Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening, service en aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u via deze pagina kort en bondig te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan volgens de nieuwe AVG-wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).
Autobedrijf Gert van den Berg gevestigd aan de Groeneweg 25 in Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Groeneweg 25
3851 KA Ermelo
0341-562370
info@autobedrijfgertvandenberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autobedrijf Gert van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Bedrijf
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens
- BTW-identificatienummer
- Kenteken
- Uit te voeren werkzaamheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van u en onze onderneming. Concreet verwerkt Autobedrijf Gert van den Berg uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het verstrekken van informatie over onze diensten of producten
- Indien gevraagd voor het aanbieden van een offerte of inruilvoorstel
- Het maken van een afspraak / proefrit
- Het afhandelen van uw betaling/facturatie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten af te leveren
- Autobedrijf Gert van den Berg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, voor bijvoorbeeld onze administratie of zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Autobedrijf Gert van den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wij bewaren de gegevens totdat de samenwerking eindigt. Concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:
- Algemene klantgegevens tijdens samenwerking na beëdiging samenwerking max. 2 jaar
- Gegevens via het contactformulier max. 2 jaar
- Gegevens via onderhoudsformulier max. 2 jaar
- Gegevens via proefritformulier max. 2 jaar
- Gegevens via inruilformulier max. 2 jaar
- Gegevens aanvraag/contact via e-mail max. 2 jaar
- Facturatie/administratieve gegevens max. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Autobedrijf Gert van den Berg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Gert van den Berg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van gegevens. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (online) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiliging website
Alle gegevens die u met Autobedrijf Gert van den Berg uitwisselt via onze website (contactformulier), worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Cookies

Autobedrijf Gert van den Berg maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegezonden en door de browser op het door u gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw device en zijn op ieder moment zelf via de browser te verwijderen.
Aanpassen via browser
U kunt de plaatsing van cookies reguleren via de browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de volgende browserinstellingen:
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor techniek en functionaliteit van de website.
Er wordt gebruik gemaakt van het programma Analytics van het bedrijf Google Inc. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten en 'gegevens delen' uitgezet. Wij gebruiken Google Analytics zo veel mogelijk geanonimiseerd door o.a. het IP-adres niet mee te geven. We gebruiken deze dienst voor het analyseren en verbeteren van onze website door bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Autobedrijf Gert van den Berg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Third Party Cookies:
Zoals u gezien hebt maken we op onze website gebruik van social media integratie en buttons om pagina’s te liken of te delen op netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die cookies plaatst die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter voor meer informatie.

Nieuwsbrief
Autobedrijf Gert van den Berg biedt een nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf of in ons vakgebied. Uw mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens in het abonneebestand van de nieuwsbrief staat opgeslagen in ons mailprogramma.

Verantwoord
Onze website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Autobedrijf Gert van den Berg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en dergelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Gert van den Berg en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autobedrijfgertvandenberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Autobedrijf Gert van den Berg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Gert van den Berg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@autobedrijfgertvandenberg.nl.Heeft u nog vragen?

Contact ons gerust

Bij Autobedrijf Gert van den Berg kunt u altijd terecht met uw vragen. Of het nu gaat om een proefrit of over zakelijke lease, we zitten voor u klaar. Stel u vraag via het contactformulier en wij geven u zo snel mogelijk antwoord op uw vraag.
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik heb een vraag over...
Vul hier uw vraag of opmerking in
De gegevens die u via dit formulier achterlaat worden uitsluitend gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en daarmee een antwoord te kunnen geven op uw vraag. Meer informatie vindt u in onze privacy statement.
Verstuur uw bericht
© Copyright 2024 - Autobedrijf Gert van den Berg
disclaimer.privacy verklaring.cookiebeleid.Webdesign door Buro Vijf